»Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi 2«

Na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem art terapije smo se odločili nadaljevati s projektom »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi« ter ga nadgraditi in dodati več različnih aktivnosti.

V okviru prejšnjega projekta je Društvo Barka skupaj s partnerji pripravilo in izvajalo program art terapije za različne ciljne skupine (odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju,  šoloobvezne otroke s čustveno-vedenjskimi motnjami in starostnike) ter prilagodilo prostor v svojem VDC-ju za medgeneracijsko druženje ter kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS.

Za projekt se je pokazalo več zanimanja, kot smo pričakovali, kar je ustvarilo potrebo po zasebnem ateljeju v Zbiljah. Poleg tega smo obdržali obstoječe ter dodali nove partnerje, dodatne ciljne skupine in dodatne inovativne aktivnosti.

Cilji projekta so:

⦁ izgradnja manjše lokalne infrastrukture (atelje) v manjših središčih (Zbilje),
⦁ nadaljnji razvoj ponudbe raznolikih umetniških prostočasnih dogodkov in storitev,
⦁ povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin.

Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti, vključno s poletnimi aktivnostmi v šestih različnih občinah: 

⦁ izgradnja ateljeja
⦁ izvajanje skupinskih in individualnih umetniških delavnic, kjer bomo ponujali art terapijo različnim (ranljivim) skupinam;
⦁ organizacija redne letne likovne kolonije ob Zbiljskem jezeru
⦁ organizacija »Art Karavane« – mobilni umetniški dogodki v 6 občinah Medvode, Trzin, Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda.

Obdobje izvajanja projekta:  maj 2023 – junij 2025

Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka

Ostali partnerji: DEOS Center Starejših Medvode, Občina Medvode, Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Medobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje AZUM, ter Javni zavod Sotočje Medvode.
Projekt se izvaja v okviru  LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.