Skupaj o separaciji – obisk skupnosti L’Arche v Rimu

Čeprav že vrsto let nudimo »dom, družbo in službo« odraslim osebam z MDR, smo ugotovili, da je potrebno stalno nadgrajevati naše znanje in zmogljivosti zagotavljanja podpore uporabnikom v fazi ločevanja.

Povezali smo se z organizacijami iz Bologne in Rima, ki so prav tako del federacije L’Arche, da se bomo skupaj naučili več o spoprijemanju uporabnika z MDR s separacijo od družine in nudenju podpore uporabniku na poti do samostojnosti in širšega vključevanja.

V okviru projekta »After Us«, ki se je začel izvajati januarja 2024 in je financiran s strani Evropske Unije, preko programa Erasmus+, smo se predstavniki Društva Barka, Il Chicco iz Rima in L’Arcobaleno iz Bologne, srečali v Rimu. Obisk je bil izjemno poučen in navdihujoč, saj smo imeli priložnost spoznati njihovo delo, izmenjati izkušnje ter se povezati na mednarodni ravni.

Vodje skupnosti, asistenti, projektne managerke, psiholog, psihiater in prostovoljci iz vseh skupnosti so se pogovarjali o vsebini učnega gradiva, ki bo zagotovilo informacije v podporo procesu separacije odraslih oseb z MDR in njihovega nadaljnjega vključevanja v širšo družbo.
Učni material pripravljata psiholog in psihiater iz skupnosti Il Chicco in bo na voljo konec poletja 2024!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo so Il Chicco?
Skupnost Il Chicco je bila ustanovljena leta 1981. Kmalu je postala članica mednarodne zveze L’Arche kot prva skupnost L’Arche v Italiji.

Skupnost trenutno sestavljata stanovanjski del z dvema hišama in dnevni center. 20 odraslih z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalnimi motnjami živi v hišah „La Vigna“ in „L’Ulivo“. Dnevni center „Il Germoglio“ obiskuje 30 oseb: 20, ki živijo v hišah skupnosti, in 10 drugih, ki živijo s svojimi družinami. V dnevnem centru se ukvarjajo z rehabilitacijskimi dejavnostmi, osebno nego, izraznimi in umetniškimi dejavnostmi, rekreativnimi, ročnimi dejavnostmi, športom in glasbeno stimulacijo.

Aktivnosti, ki jih izvajajo, zahtevajo različno raven samostojnosti in skupinskega sodelovanja. Nam so predstavili, kakšne vrste izzivov se lahko pojavijo, še posebno, ko je nov uporabnik sprejet v skupnost in v obdobju prilagajanja, in kakšno vrsto podpore že izvajajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrnili smo se polni novih idej in zagona za izboljšanje našega dela v organizaciji. Sodelovanje na mednarodni ravni nam omogoča, da se učimo od drugih ter skupaj gradimo boljšo prihodnost za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Obdobje izvajanja projekta: januar 2024 – december 2025

Projektni partnerji: L’Arcobaleno in Il Chicco

Projekt financira: Evropska Unija preko programa Erasmus+