Učenje spoprijemanja s separacijo od družine – AFTER US

Separacija od družine omogoča odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju: osebe z MDR) razvoj svojih veščin in učenje samostojnosti. Ločitev od doma spodbuja prevzemanje odgovornosti za vsakodnevne naloge, kar je pomembno za njihov osebni razvoj. Separacija hkrati omogoča, da se vključijo v širšo skupnost in s tem se poveča njihova socialna interakcija.

Separacija omogoča tudi družini, da se osredotoči na lastne potrebe in dinamiko, kar lahko zmanjša stres in izboljša kakovost življenja vseh vpletenih, vendar to ne pomeni, da sam proces ločevanja ni povezan s številnimi izzivi za družino in osebo z MDR.

Čeprav že vrsto let ponujamo »dom, družbo in službo« odraslim osebam z MDR, smo ugotovili, da je potrebno še naprej nadgrajevati naše znanje in zmogljivosti v zvezi z zagotavljanjem podpore v fazi ločevanja, ki je v procesu deinstitucionalizacije neizogibna.

Zato smo se povezali z organizacijami iz Bologne in Rima, ki so prav tako del federacije L’Arche, da se bomo skupaj naučili več o tem, kako se spoprijemati s separacijo osebe z MDR od družine in kako osebo podpirati na poti do samostojnosti in širšega vključevanja. To nam bo uspelo preko projekta »After Us«, ki se je začel izvajati januarja 2024 in je financiran s strani Evropske Unije, preko programa Erasmus+.

V okviru projekta bomo:

– razvili učno gradivo, ki zagotavlja informacije v podporo procesu separacije odraslih oseb z MDR in njihovega nadaljnjega vključevanja v širšo družbo;

– izvedli usposabljanje za zaposlene, družine in dolgoročne prostovoljce;

– zagotovili neposredno podporo v procesu separacije odraslim osebam z MDR preko najrazličnejših skupinskih in individualnih aktivnosti;

– izmenjevali učna gradiva, najboljše prakse in pridobljene izkušnje z vsaj 30 podobnimi organizacijami iz različnih evropskih držav;

– obiskali L’Arche skupnosti iz Rima in Bologne ter gostili partnerje in predstavili našo skupnost v Sloveniji
Tekom projekta se bomo učili, tesno sodelovali in vzpostavljali odnose zaposleni, prostovoljci in sprejete osebe skupnosti L’Arche iz Slovenije in Italije.

Obdobje izvajanja projekta: januar 2025 – december 2025
Projektni partnerji: L’Arcobaleno in Il Chicco
Projekt financira: Evropska Unija preko programa Erasmus+