Skupnost barka

Kdo smo ?

Skupnost Barka je humanitarna organizacija, ki osebam z motnjo v duševnem razvoju nudi domače in delovno okolje, kjer je njihova posebnost in drugačnost videna kot dar in ne kot breme. Združuje 34 oseb z motnjo v duševnem razvoju in brez nje, ki skupaj živijo, gradijo pristne medsebojne odnose, vzajemna prijateljstva ter odkrivajo svoje meje in zmožnosti.

Naše poslanstvo je svetu predstaviti darove, ki jih posedujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju in skupaj delati v smeri bolj humane družbe.

Društvo Barka poseduje dve bivalni hiši in poslopje delavnic. Poslopje delavnic predstavlja delovno okolje, kjer 18 uporabnikov s pomočjo delovnih inštruktorjev ustvarja ročno izdelane izdelke iz različnih naravnih materialov in pri tem razvija ročne spretnosti ter talente. Hiši pa predstavljata domače okolje, kjer življenje poteka tako, kot v večini družin. 10 uporabnikov s pomočjo hišnih asistentov in glede na svoje sposobnosti sodeluje pri opravljanju gospodinjskih opravil, pripravi obrokov, skrbi za higieno in urejanju okolice hiše.

Zgodovina

Skupnost Barka je bila v Sloveniji ustanovljena leta 1997. Je del mednarodne organizacije International Association L’Arche, ki krepi položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, da lahko v družbi igrajo pomembno, enakovredno in aktivno vlogo. Prva L’Arche skupnost je bila ustanovljena v vasi Trosly – Breuil v Franciji, leta 1964. Jean Vanier, doktor filozofije, je preprosto k sebi povabil dva moška z motnjo v duševnem razvoju, da bi živel z njima. Kmalu je ugotovil, da so postali odvisni od pomoči drug drugega. Prvo L’Arche skupnost je tako osnoval na pomembnosti medsebojnega odnosa, kar pomeni, da je osebi z motnjo v duševnem razvoju tretiral kot enakovredna, se od njiju učil, jima pomagal pri vsakodnevnih opravilih in obratno – tudi onadva sta mu pomagala živeti in se od njega učila. Kmalu potem so se začele ustanavljati skupnosti po vsem svetu. Danes imamo kar 152 L’Arche skupnosti v 38 državah, na vseh petih kontinentih.