“SKUPAJ NA POTI!”

Skupnost Barka je neprofitna, humanitarna, dobrodelna organizacija, ki uporabnikom nudi dnevno varstvo, torej varstveno delovni center (delavnice), kjer uporabniki razvijajo svoje sposobnosti in interese, ter institucionalno varstvo (bivalni enoti – hiši), kjer uporabniki bivajo skupaj s prostovoljci in asistenti.

Naše poslanstvo je svetu predstaviti darove, ki jih posedujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju in skupaj delati v smeri bolj humane družbe. Skupnost Barka uporabnikom nudi domače in delovno okolje, kjer je njihova posebnost in drugačnost videna kot dar in ne kot breme.

Varstveno delovni center

Skupnost Barka uporabnikom nudi domače in delovno okolje, kjer je njihova posebnost in drugačnost videna kot dar in ne kot breme.

Naši bivalni enoti

Skupnost Barka trenutno poseduje dve bivalni enoti, Sončno in Mavrično hišo, kjer odrasli z motnjo v duševnem razvoju živijo skupaj z asistenti.

Trgovina z izdelki

V naši trgovini ponujamo lastnoročno izdelane produkte iz različnih materialov.

Prostovoljstvo 

Zelo bomo veseli, če z nami delite svoje želje in navdihe, kaj bi želeli doprinesti k življenju v skupnosti. Z odprtimi rokami in srci sprejmemo vse nove ideje in prijatelje!

– podrobneje

Želim donirati 

Z veseljem sprejemamo različne dobrodelne prispevke, naj si bodo materialni, denarni ali preprosto preživljanje vašega prostega časa z nami.

– podrobneje