Uspešen zaključek projekta »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi«

Jeseni 2020 smo začeli z izvajanjem projekta »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi«. Osrednji del projekta je bila art terapija in sodelovanje naših uporabnikov z motnjo v duševnem razvoju, stanovalcev Centra starejših DEOS Medvode in učencev VIZ Frana Milčinskega Smlednik.

Od oktobra 2020 do konca maja 2023 smo spodbujali aktivni življenjski slog, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje ter dvigovali kakovost življenja različnim ranljivim skupinam preko različnih aktivnosti.

Program art terapije

Art terapija je usmerjena predvsem na slikarske in risarske tehnike na način, ki spodbuja kreativnost, obenem pa sledi izobraževalnemu procesu. Umetnost nam s svojimi neverbalnimi znaki omogoča, da spontano izražamo svoja čustva, hkrati pa je provokativna in vseskozi nudi nove izzive. Premagovanje ovir s konkretno zastavljeno nalogo pripomore tudi k premagovanju neuspeha, dvoma, strahov v vsakdanjem življenju.

Slikarki Andreja Eržen in Renata Grmovšek sta oblikovali naš dveletni program za izvajanje art terapije. Naš program je specifičen, ker je primarno namenjen trem ciljnim skupinam; odrasli z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR), starostniki in učenci s čustveno vedenjskimi motnjami, z možnostjo vključevanja udeležencev iz občin znotraj območja LAS, ki jih zanima likovno ustvarjanje.

Program vključuje sproščanje z različnimi likovnimi tehnikami, risanje portreta z desno možgansko hemisfero, spoznavanje sebe in drugih udeležencev, akril na platno, spoznavanje umetnikov, skupinske slike, slike po navdihu – akvarel, suhi pastel, kolaž, grafične tehnike, poslikava mask, ipd. Risba je medij, ki spodbuja odnos med racionalno kontrolirano dejavnostjo in iracionalnim opazovanjem, barva pa osvobaja, prikliče igrivost in sproščenost. Udeleženci so spoznavali različne tehnike, od preprostih barvnih svinčnikov na risalni papir do slike na platnu.

Ker v skupini niso bili vsi enakih grafomotoričnih spretnosti, nekateri jih niti niso pred tem razvili, so bile naloge zastavljene od najbolj enostavne do zahtevnejše. Enako nalogo je bilo mogoče opraviti na lahek ali težji način. Naloge so bile zastavljene tako, da so omogočale vsakokratni napredek in tako spodbujale veselje do likovnega izražanja, kar je delovalo avtoterapevtsko.

Program art terapije se je primarno izvajal na rednih tedenskih umetniških delavnicah, ki smo jih imeli (skoraj) vsak torek v prostorih VDC-ja Društva Barka in kasneje tudi v prostorih DEOS Medvode. Nekaj jih je bilo izvedenih tudi v prostorih VIZ Frana Milčinskega Smlednik.

V številkah

⦁ Ustvarjali smo na 4 likovnih kolonijah in sicer: leta 2021 ob Zbiljskem jezeru in v Češminovem parku v Domžalah, poleti 2022 pod lipami v Vodicah in spomladi 2023 v Zavodu Medgeneracijsko središče v Komendi;
⦁ Razstavljali smo na 5 razstavah in sicer: v okviru likovnih kolonij v Vodicah in Komendi, v okviru dogodka 25 let Barkinih delavnic na našem vrtu v Zbiljah, v okviru Evropskega tedna mobilnosti v občini Medvode leta 2022, ter v okviru občinskega praznika občine Domžale leta 2023;

⦁ Izvedli smo nekaj več kot 140 šolskih ur skupinskih umetniških delavnic, na katerih so skupaj ustvarjali odrasli z motnjo v duševnem razvoju, starostniki, otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami, prostovoljci iz različnih držav (S. Makedonija, Nemčija, Francija, Češka, Škotska, Slovenija, itd.), ter včasih celo spremljevalci in ostali zaposleni vključenih partnerjev;

⦁ Organizirali smo zaključni dogodek, na katerem smo predstavili rezultate projekta, spominjali smo se vseh izvedenih delavnic art terapije, likovnih kolonij in razstav ter seveda umetnin, ki so nastale v dveh letih našega ustvarjanja. Na dogodku smo naznanili tudi izgradnjo novega ateljeja, predstavili idejno zasnovo ter napovedali novi projekt Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi 2.

Nadaljujemo z ustvarjanjem!

Za projekt se je pokazalo več zanimanja, kot smo pričakovali, kar je ustvarilo potrebo po zasebnem ateljeju v Zbiljah. Poleg tega smo obdržali obstoječe ter dodali nove partnerje, dodatne ciljne skupine in dodatne inovativne aktivnosti.

Na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem art terapije smo se odločili nadaljevati s projektom »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi« ter ga nadgraditi in dodati več različnih aktivnosti.

Nov projekt smo oddali na razpis, ki je bil sprejet s strani komisije LAS Za mesto in vas, kar pomeni, da bomo z aktivnostmi art terapije nadaljevali tudi naslednji dve leti!

Več o projektu Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 2 si lahko preberete na tej povezavi.


Obdobje izvajanja projekta:  oktober 2020 – maj 2023
Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka
Ostali partnerji: DEOS Center Starejših Medvode, Občina Medvode, Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik in KTV Medvode.
Projekt se izvaja v okviru  LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.