Živimo in delamo skupaj, osebe brez in z motnjo u duševnem razvoju

V okviru programa Evropska Solidarnostna Enota se nam bosta z decembrom pridružila še dva mlada prostovoljca iz Severne Makedonije. S projektom “Živimo in delamo skupaj, osebe brez in z motnjo v duševnem razvoju (MDR)”, ki se bo začel izvajati decembra 2020, bomo zagotovili dvema mladima osebama udeleževanje v solidarnostnih aktivnostih, ki omogočajo pozitivne spremembe v življenju odraslih z MDR, in ob tem izboljšati različne spretnosti in kompetence.

Prostovoljca bosta vključena v različne aktivnosti in vsaka bo zahtevala sodelovanje z osebo z MDR na različne načine, preko uporabe »modela pristnih medsebojnih odnosov«. To je metoda dela, ki v ospredje postavlja pomembnost izgradnje negujočih, podpornih odnosov med ljudmi, še posebej med ljudmi z in brez primanjkljajev. Preko negujočih in pristnih odnosov ljudje dobijo priložnost za osebnostno rast, izboljšanje kapacitet in zadovoljevanje potreb. Najvišji cilj pristnega odnosa je odkrivanje darov posameznika, zvišanje stopnje solidarnosti in prispevati k bolj humani družbi.

Prostovoljca se bosta naučila uporabe »modela pristnih medsebojnih odnosov« v različnih aktivnostih:

(1) Delavnice, kjer prostovoljci delajo skupaj z ljudmi z MDR in ustvarjajo mnoge ročno izdelane izdelke iz različnih naravnih materialov. Delo v timu je priložnost za odkrivanje darov oseb z MDR, končni izdelki pa so uporabljeni za predstavljanje teh darov javnosti. 

(2) Bivalni enoti, kjer bosta prostovoljca bivala skupaj z ljudmi z MDR in drugimi prostovoljci ter delila dnevno rutino. Prostovoljca bosta lahko spremljala uporabnike med prostočasnimi aktivnostmi, gospodinjskimi opravili in delu okrog hiš. Po želji lahko tudi pomagata/spremljata osebe z MDR pri jutranji in večerni negi ter med obroki. 

(3) Sodelovanje prostovoljcev v spletnih in klasičnih aktivnostih za ozaveščanje javnosti, ki omogočajo vidljivost darov, ki jih imajo osebe z MDR. Spletne aktivnosti vključujejo različne spletne medije, klasične pa organiziranje različnih javnih dogodkov. 

(4) Art terapija. Prostovoljca bosta sodelovala pri izvajanju aktivnosti art terapije (pomoč z umetnostjo) v našem ateljeju. Tu bosta spoznala osnove art terapije in organizirala dejavnosti, ki bodo temeljile na medgeneracijskem sodelovanju, sodelovanju med različnimi ranljivimi skupinami in lokalno skupnostjo. 

(5) Fundraising preko uporabo različnih pristopov k zbiranju donacij. 

Obdobje izvajanja projekta: december 2020 – april 2022
Vodilna organizacija: Društvo Barka
Partnerji projekta: Leaders for Education, Activism and Development (LEAD) Skopje
Projekt financira: Evropska Solidarnostna Enota

 

ese logo