Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi

Vključenost v družbo je osnovna človekova pravica in potreba, ki jo čutimo vsi, vključno s pripadniki ranljivih skupin. Društvo Barka bo skupaj s partnerji projekta pripravilo program terapije z umetnostjo za različne ciljne skupine (odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju,  šoloobvezne otroke s čustveno vedenjskimi motnjami in starostnike) ter uredilo prostor za medgeneracijsko druženje ter kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS.

Cilji projekta so:

  • Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga skozi inovativen umetniški program ter 5 javnih dogodkov;
  •  Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja preko kreativnih aktivnosti za različne ranljive skupine;
  • Dvig kakovosti življenja ranljivih skupin preko terapije z umetnostjo.

Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti, vključno s poletnimi aktivnostmi v štirih različnih občinah LAS: 

  • ustanovitev ateljeja po vzoru Atelier de la Tour v Avstriji in razvijanje dveletnega programa za prvi tak atelje v Zbiljah in v Sloveniji;
  • izvajanje umetniških delavnic, kjer bomo ponujali terapijo z umetnostjo ranljivim skupinam; 
  • organizacija štirih potujočih razstav umetnin in štirih enodnevnih likovnih kolonij v Vodicah, Komendi, Domžalah in Medvodah

Obdobje izvajanja projekta: oktober 2020 – maj 2023
Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka.
Ostali partnerji: Center starejših Medvode Deos d.o.o., Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Občina Medvode, Kabelska televizija Medvode.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije