Tri zanimivosti meseca februarja

         Barkin 23. rojstni dan

KDO? Društvo Barka (L’Arche community in Slovenia)
KAJ? Praznovali smo 23. rojstni dan društva
KJE? V naših delavnicah vna Zbiljah
ZAKAJ? Družili smo se zaposleni in njihove družine, pretekli in sedanji prostovoljci, uporabniki in njihove družine, člani upravnega odbora, donatorji ter širša lokalna skupnost. Gledali smo prispevek RTV Slovenija o Barki, ki je bil posnet leta 1999, torej 2 leti po uradni ustanovitvi društva. Imeli smo priložnost videti, kako so izgledali sami začetki, takratni potek delovnega procesa v delavnicah, kaj so si uporabniki želeli za prihodnost.. in se razveselili dejstva, da je večina želja danes izpolnjena… razen terapije s konji, ampak tudi to upamo, da v prihodnosti uresničimo.

V primerjavi s prejšnjim letom je društvo “zraslo” glede števila uporabnikov z motnjo v duševnem razvoju, prostovoljcev, ter aktivnosti in projektov!  V letu 2020 smo v VDC sprejeli še enega uporabnika – Domna, Jelka pa se nam pridruži enkrat tedensko in z nami aktivno preživlja svoj prosti čas. V naših stanovanjskih skupinah trenutno živita dva prostovoljca iz Slovenije, ter dve nemški prostovoljki. Kmalu se nam bodo pridružili tudi prostovoljci s Češke, Tajske, Severne Makedonije in drugih držav.

Prejšnje leto smo zbirali sredstva za izgradnjo umetniškega ateljeja. Letošnjo jesen ga bomo otvorili in pričeli ponujati inovativno art terapijo za različne ranljive skupine ter organizirali nekaj javnih družabnih dogodkov za kreativno preživljanje prostega časa!
Hvala vsem, ki ste se nam pridružili pri praznovanju našega rojstnega dne v tako velikem številu. Vaša podpora nam pomaga rasti in se razvijati iz leta v leto!

           Novi prostovoljci

KDO? Miriam iz Nemčije, Romana s Češke in Jakob iz Slovenije
KAJ? Na Barko so prišli kot prostovoljci za daljše obdobje. Opravljajo gospodinjska opravila, skrbijo za okolice naših poslopij, spremljajo uporabnike pri negi, hranjenju in med prostočasnimi aktivnostmi, načrtujejo in izvajajo individualne projekte z uporabniki, pomagajo pri aktivnostih 8-urnega varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ali pa se jim pridružijo v dodatnih aktivnostih, ki jih izvajamo izven delavnice: sprehodi, obiski, počitnice, plesna terapija, art terapija, itd.
Miriam bo z nami 6 mesecev, Romana je prišla za en mesec, Jakob pa za eno leto.
KJE? Bivajo v naših hišah ter pomagajo pri delovnem procesu v naših delavnicah.
ZAKAJ? Društvo Barka sodeluje z nemško organizacijo ICE, preko katere se nam pridružita 1-2 prostovoljca letno za obdobje enega leta. Tako se nam je pridružila Miriam. Romana pa raziskuje L’Arche skupnosti v Evropi. Pred našo je obiskovala L’Arche na Češkem, trenutno je v Sloveniji, nadaljujejpa v skupnosti v Franciji. Jakob pa je že bil del Barke in je po kratkem predahu prišel nazaj!
Že v samih začetkih je bilo Društvo Barka osnovano na prostovoljski bazi in ni imelo zaposlenih. Tudi danes prostovoljstvo ostaja ključno za vsakodnevno delovanje društva, poleg tega pa pomembno prispeva k uresničevanju našega poslanstva, seznanjanja javnosti o darovih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Koncu koncev so različnost in nove ideje, ki jih prinašajo prostovoljci, glavno gonilo, ki omogoča socialno integracijo in vsesplošno dobro počutje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in njihovih družin.

Društvo stalno ponuja priložnosti za prostovoljstvo ljudem iz različnih okolij, narodnosti, starosti, kulture. Prilagodljivi smo glede vrste in števila aktivnosti ter prostovoljskih ur, ki jih je prostovoljec pripravljen opravljati. Poleg tega je naše delo zelo specifično, saj vsaka aktivnost vključuje komunikacijo in intenzivno sodelovanje z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju.
Če želite izkusiti, kako je živeti in delati v naši skupnosti, z veseljem sprejmemo vašo prijavo pri: Brigita Perdih, koordinator prostovoljcev, tel.: 031 722 579, e-mail: brigitaperdih2@gmail.com

         Pustovanje

KDO? Zaposleni in uporabniki
KAJ?Bili smo maškare, sprehajali smo se po Zbiljah ter seveda jedli krofe.
KJE? Zbilje
ZAKAJ? Trudimo se vključevati osebe z motnjo v duševnem razvoju v čim več dogodkov in dejavnosti, ki jih izvajajo tudi ljudje izven naše skupnosti. V ta namen se vsako leto za pusta našemimo, naredimo Barkin “sprevod” po Zbiljah in, če imamo srečo ter dobre maske, pri Zormanu dobimo tudi pustne dobrote. Poleg tega, da pustovanje našim uporabnikom prinaša neizmerno veselje, je to tudi še ena izmed priložnosti za večjo vidljivost oseb z motnjo v duševnem razvoju, participacijo v življenju širše skupnosti, višanje socialne vključenosti in destigmatizacijo.

 

Ni komentarjev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *