Povzetek rezultatov preiskave o zlorabah v L’Arche

Dragi prijatelji, podporniki!

Imamo pomembne, pretresljive novice, ki jih želimo deliti z vami.

Spodaj prilagamo v slovenski jezik prevedeno pismo vodij L’Arche International, Stephana Posnerja in Stacy Cates-Carney. Pismo vsebuje povzetek rezultatov preiskave, ki jo je za L’Arche izvedla zunanja neodvisna agencija in se tiče Jeana Vanierja, zlorab v L’Arche in začetkov L’Arche v Franciji.

Razkrita dejstva so nas globoko užalostila in pretresla, a naša dolžnost in želja je z vami vsemi deliti resnico.

Tu je povezava do uradne objave na spletni strani L’Arche International. 

Že vnaprej hvala za vašo podporo! 


22.februar 2020

Vsem članom skupnosti Barka po svetu

Dragi prijatelji,

junija lani sva vas obvestila o naši odločitvi o uvedbi preiskave, v okviru katere smo pooblastili zunanjo agencijo, da izvede temeljito in neodvisno preiskavo, ki nam bo omogočila boljše razumevanje naše zgodovine, izboljšanje našega delovanja na področju preprečevanja zlorab ter s tem izboljšanja naše obstoječe politike in prakse. S to preiskavo smo skušali poiskati tudi odgovore na vprašanja v zvezi z okoliščinami zlorab (odraslih žensk brez motenj v duševnem razvoju v Barki) s strani očeta Thomasa ter vlogo, ki jo je imel pri tem Jean Vanier.

Odločitev, da uvedemo to preiskavo in vam posredujemo njene ugotovitve, sta potrdila Mednarodna vodstvena ekipa in Upravni odbor L’Arche International. Preiskava je nadaljevanje dela najinih predhodnikov Patricka Fontaina in Eileen Glass, ki sta se ga lotila leta 2014, ko sta bila seznanjena s pričevanji v zvezi z očetom Thomasom.

Z globoko žalostjo vas v tem pismu seznanjava z rezultati preiskave in naših lastnih raziskav. Čas preiskave je povsem naključno sovpadal s smrtjo Jeana Vanierja.

Ker pa preiskava kaže na vpletenost Jeana Vanierja in načenja nekatera naša prepričanja o začetkih Barke, bo soočenje z dognanji, ki jih predstavljava v tem pismu, za mnoge izmed nas težko in boleče. Z njimi vas seznanjava ob hkratnem poudarjanju poguma tistih, ki so nam zaupale svoje zgodbe, in ob upoštevanju temeljnih vrednot Barke.

Po temeljitem pregledu dokumentacije, do katere je imel L’Arche International dostop, in na podlagi pričevanj, s katerimi so bili seznanjeni preiskovalci, lahko danes potrdimo naslednja dejstva:

– Jean Vanier je v nasprotju s tem, kar nam je zatrjeval, že v 50-ih letih 20. stoletja vedel za poglavitne razloge za kanonično sojenje in obsodbo očeta Thomasa Phillipa s strani Katoliške cerkve, ki mu je očitala teorije, označene za »krivi misticizem«, in spolne prakse, ki so izvirale iz teh teorij.

Jean Vanier je imel Thomasa Phillipa za svojega duhovnega očeta. Po njegovih besedah je bil on tisti, ki ga je pozval k ustanovitvi Barke. Leta 2015, 22 let po smrti očeta Thomasa, je federacija izvedela, da je oče Thomas, ko je kot duhovnik služboval na Barki v Troslyju v Franciji, zlorabljal odrasle ženske brez motenj v duševnem razvoju. Jean Vanier je pogosto zatrjeval, da za te zlorabe ni vedel in ni nikoli razodel dejanske narave svojega tesnega odnosa z očetom Thomasom v 50. letih 20. stoletja.

– Jean Vanier, ki je bil tedaj še mlad moški, je imel dejansko tesen in zaupen odnos z očetom Thomasom Phillipom in je sledil nekaterim spolnim praksam, ki jih je vpeljal oče Thomas, z ženskami, ki so glede na različne verodostojne vire, do katerih smo imeli dostop, izjavile, da so v te prakse same privolile.

– Leta 1956 je bil oče Thomas obsojen s strani Katoliške cerkve, ki mu je prepovedala vse stike z majhno skupino ljudi, vključno z Jeanom Vanierjem. Kljub temu so oče Thomas Phillipe, Jean Vanier in več žensk ostali povezani vse do ustanovitve Barke leta 1964. Nekateri izmed članov te skupine so bili del naše skupnosti v Troslyju na samem začetku Barke in so v njej delovali dolga leta, ne da bi kadarkoli razkrili naravo svojih medsebojnih razmerij.

– Poleg tega so bila v okviru preiskave pridobljena verodostojna in dosledna pričevanja šestih odraslih žensk brez motenj v duševnem razvoju, ki niso bile povezane s to skupno; pričevanja se nanašajo na obdobje med letoma 1970 in 2005. Te ženske so navedle, da je Jean Vanier dal pobudo za spolne prakse z njimi, običajno v okviru duhovnega spremljanja. Nekatere od njih so bile zaradi teh izkušenj globoko ranjene. Jean Vanier je vsako od njih prosil, naj o naravi teh dogodkov molči. Pred pričanjem nobena teh žensk ni vedela za izkušnje drugih, a so vse navajale podobna dejstva, povezana z zelo nenavadnimi duhovnimi ali mističnimi razlagami, ki naj bi služile upravičevanju takšnih spolnih praks.

Ti podatki kažejo na velik psihološki in duhovni vpliv, ki ga je imel Jean Vanier na omenjene ženske, in razkrivajo dejstvo, da je prevzel nekatere izmed deviantnih teorij in praks očeta Thomasa Phillipa in z njimi nadaljeval zelo dolgo časa.

Nad temi odkritji smo zgroženi in ta dejanja brezpogojno obsojamo, saj so v popolnem nasprotju z vrednotami, ki jih je Jean Vanier poudarjal in so nezdružljiva z osnovnimi pravili spoštovanja in osebne integritete in v nasprotju z osnovnimi načeli, na katerih temelji Barka.

Za mnoge od nas je bil Jean človek, ki smo ga imeli radi in ga nadvse spoštovali. Jean je navdihoval in nudil uteho mnogim po svetu, v Barki in zunaj nje. Pri tem imamo še posebej v mislih člane Vere in luči in se zavedamo globoke zmede in bolečine, ki ju bodo te informacije povzročile. Številna dobra dela, ki jih je v svojem življenju storil, niso vprašljiva, vseeno pa se bomo morali posloviti od določene predstave, ki smo jo morda imeli o Jeanu in začetkih Barke. Ne glede na to, kaj je Jean Vanier razumel ali mislil o omenjenih praksah in ne glede na to, da so ženske, ki so nam izpovedale svoje izkušnje, te prakse doživljale različno, je preiskava pokazala, da so nekatere od njih globoko prizadele in so zaradi njih utrpele dolgotrajno škodo.

Jean je skrival del tega, kar je bil in njegov molk, iz kakršnegakoli razloga že, je omogočil, da so se takšne nesprejemljive prakse nadaljevale ter nam posredoval izkrivljen pogled na našo ustanovno zgodbo. Poudariti želiva, da ni dokazov, da bi Jean Vanier izvajal takšne prakse tudi z osebami z motnjami v duševnem razvoju.

Potrebovali bomo še veliko časa in prizadevanj ter pomoči tudi zunaj Barke, da bi mogli razumeti ta del naše zgodovine in razloge za takšna početja. Možno je tudi, da bomo dobili dodatne informacije, ki nam bodo pomagale pri razumevanju teh dogodkov. Preiskavo bomo nadaljevali in vas sproti obveščali o svojem nadaljnjem delu in novih dognanjih.

Kot smo se namenili že na začetku te preiskave, bomo opravili podrobno oceno naših trenutnih ukrepov za preprečevanje zlorab in zaščite oseb z motnjami v duševnem razvoju in tistih brez, pregledali pa bomo tudi, kako je naša federacija doslej upoštevala ugotovitve iz morebitnih prijav, nedavnih in preteklih. Poleg postopkov poročanja, ki že veljajo v naših skupnostih oziroma državah, L’Arche International vzpostavlja tudi centraliziran postopek poročanja, ki je dostopen vsem članom Barke na varen in zaupen način. Delovna skupina, katere člani niso le iz Barke, je zadolžena za zbiranje teh informacij in odločanje o tem, kaj z njimi storiti.

Še naprej bomo razvijali in izvajali našo politiko in postopke preprečevanja zlorab, tako da postanejo sestavni del življenja naših skupnosti ter prispevajo k varnosti in rasti vseh naših članov.

Voditelje naših skupnosti v prihodnjih tednih in mesecih pozivava, naj zagotovijo možnosti za dialog in podporo, v okviru katerih bo lahko vsak član, ne glede na to, ali ima motnje v duševnem razvoju ali ne, izrazil svoje občutke in mnenja ter zastavljal vprašanja. Tisti, ki želite, lahko najdete povzetek našega dela tudi na naši spletni strani. Povzetek poročila, v katerem so navedene glavne ugotovitve preiskave, je bil sestavljen na podlagi zgodovinske raziskave in podrobnejšega zaupnega poročila o preiskavi, ki smo ga delili z Mednarodno vodstveno ekipo in Upravnim odborom L’Arche International.

Čeprav smo ob rezultatih naših raziskav in te preiskave globoko prizadeti, tako kot posamezniki in kot skupnost, imamo odgovornost do tistih, ki so jih ti dogodki ranili, pa tudi do nas samih; Barka ne bo imela prihodnosti, če se ne bomo z jasnim pogledom zazrli v svojo preteklost. Kar smo izvedeli danes, je strahoten udarec in v nas povzroča veliko zmedenost. Vendar upamo, da bomo namesto gotovosti, ki smo jo zdaj izgubili, pridobili na zrelosti ter stopili v prihodnost Barke z več pravičnosti, razumnosti in svobode.

Želiva se pokloniti ženskam, ki so nam podarile svoja pričevanja. Naša naloga kot vodje Barke ni obvarovati same sebe pred bolečimi resnicami, ampak biti zvesti načelom, ki nas vodijo in potrjevati »edinstveno vrednost vsakega posameznika«[1]. Zavedava se poguma in trpljenja teh žensk, pa tudi tistih, ki morda še vedno molčijo. Zahvaljujeva se tudi ženskam, ki so pred nekaj leti prekinile molk o očetu Thomasu Phillipu in s tem utrle pot drugim, da spregovorijo o nepotrebnem bremenu sramote in bolečine. Ker se je vse to dogajalo v okviru Barke in ker je nekatera od teh dejanj zakrivil naš ustanovitelj, vas vse prosiva odpuščanja.

Če besede tistih, ki so pričevale, razkrivajo temno plat naše zgodovine, pa njihova prizadevanja dajejo Barki priložnost, da nadaljuje svojo pot, da se v večji meri zave svoje zgodovine in se zato lažje in učinkoviteje spopade z izzivi našega časa. Razumemo, da je bil to tudi njihov namen in smo jim za to hvaležni.

Vsem vam, člani Barke po vsem svetu, ponovno zagotavljava svojo globoko zavezo prijateljstva, najino skrb za vsakogar izmed vas in zaupanje v našo kolektivno sposobnost, da skupaj prebrodimo to težko preizkušnjo. Z zaupanjem v Boga in s podporo naših prijateljev si v naših skupnostih, v naših soseskah, mestih in državah, še naprej »prizadevajmo (osebe z motnjami v duševnem razvoju in brez njih) za ustvarjanje bolj humane družbe«*. Upava, da bo delo, ki sva ga pravkar podelila z vami, prispevalo k temu.

 

Stephan Posner, mednarodni vodja L’Arche

Stacy Cates-Carney, namestnica mednarodnega vodje L’Arche

 

[1] Identity and Mission Statement, marec 2007.

 

Ni komentarjev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *