Nevladne organizacije po novem upravičene do 1,0% dohodnine

Vsak, ki plačuje dohodnino, lahko delež le-te nameni nevladnim organizacijam v javnem interesu.
Z novim zakonom za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije #PKP7, bodo nevladne
organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1,0 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %.
Zavezanci lahko določite do največ 10 organizacij, pri čemer vsaki namenite najmanj 0,1 %
dohodnine.

Svoj delež dohodnine lahko namenite tudi nam, Društvu Barka in s tem podprete naše poslanstvo –
ustvarjanje bolj humane družbe. Ta vrsta dobrodelnosti vas ne stane nič, saj gre ta odstotek sicer v
državni proračun, nam pa pomeni pomemben dvig kakovosti življenja odraslih z motnjo v duševnem
razvoju.

Do donacij bomo organizacije upravičene že za leto 2020, kar pomeni, da bomo lahko povišanja
donacij deležni že pri nakazilu v letu 2021.

Do obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije lahko dostopate tukaj.