Jahanje pozitivno vpliva na počutje Barkačev

Preko projekta Skrb za dobro počutje (športno-gibalne aktivnosti in uravnotežena dieta za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju) smo v lanskem letu pridobili novo aktivnost – jahanje. Tako zdaj 10 Barkačev v dveh skupinah ob torkih obiskuje kmetijo Janhar v Hrašah. Tam se spoznavajo s konji, jih hranijo, božajo in jahajo. Pri tem jih, poleg učitelja jahanja, spremlja tudi delovna inštruktorica Maja in prostovoljci.

Ugotovili smo, da jahanje pozitivno vpliva na psiho-fizično počutje Barkačev, ne le z motoričnega in senzornega vidika, temveč tudi na psihosocialnem, čustvenem in kognitivnem področju. Prednosti jahanja so izboljšana drža, ravnotežje ter koordinacija, sprostitev, povišanje občutka odgovornosti in zmožnosti premagovanja strahu, krepitev samozavesti in podobno. Jahanje temelji na individualnem pristopu, kar daje v naše društvo sprejetim osebam možnost razvijanja pozornosti in koncentracije.

Jahanje in druženje s konji torej pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije in dinamično zdravljenje celotnega telesa. Usmerjeno je tudi v razvoj potencialov, socialnosti in humanega odnosa.

Projekt Skrb za dobro počutje (športno-gibalne aktivnosti in uravnotežena dieta za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju) financira Ministrstvo za zdravje v okviru razpisa za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2021 in 2022.