Dodeljen nam je bil znak kakovosti za gostitev prostovoljcev

Društvu Barka je bil dodeljen znak kakovosti za prostovoljstvo, ki velja za gostiteljstvo prostovoljcev z manj priložnostmi.
Po besedah MOVITa, zavoda za razvoj mobilnosti mladih in nacionalne agencije, ki odloča o podelitvi znaka kakovosti, je pridobitev znaka kakovosti postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v projekte na področju prostovoljstva, o njenem poznavanju filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del programa Evropska Solidarnostna Enota. Pridobitev znaka kakovosti za vodilne organizacije je predpogoj za oddajo vloge za sredstva za izvajanje projektov prostovoljstva.

Naše društvo, kot tudi mednarodna federacija L’Arche, katere del smo, je osnovano na solidarnosti. Vse aktivnosti, ki jih izvajamo in vse storitve, ki jih nudimo osebam z motnjo v duševnem razvoju, ne bi mogle obstajati brez solidarnosti ljudi, ki so omogočili ustanovitev našega društva, ohranjanja vrednot in stalnega napredka tekom 25 let. Kar nam omogoča nudenje kakovostnih storitev in kvalitete življenja sprejetim osebam, ki presega meje le osnovne fizične oskrbe, je združevanje našega truda in občutka za solidarnost. Ljudje, ki nam pomagajo in nas podpirajo prihajajo iz različnih držav, so različnih starosti, z različnim izobrazbenim in finančnim ozadjem.

Na Barki prostovoljce vključujemo v vse tri programe storitev: delavnice, skupnostno življenje v stanovanjskih skupinah in program Skrb za dobro počutje. Vsako leto se nam pridruži mnogo prostovoljcev različnih kultur, narodnosti, jezikovnega ozadja, religij, itd. Tuje prostovoljce vključujemo preko organizacije ICE iz Nemčije, k nam pa prihajajo tudi v sklopu naše krovne mednarodne organizacije L’Arche International, preko sodelovanja z različnimi fakultetami za izvajanje študentske prakse, itd.

Preko programa Evropska Solidarnostna Enota (ESE) ponujamo priložnost za prostovoljstvo mladim iz manj spodbudnega okolja. Finančna in organizacijska podpora, ki jo ponuja program in priznane izkušnje, ki jih bodo prostovoljci dobili preko ESE so zelo pomembni za mlade iz držav, ki niso del Evropske Unije.