25 let sodelovanja in prijateljstva

V skupnosti Barka smo 10. februarja 2022 praznovali 25 let. Četrtino stoletja skupnega bivanja in dela, deljenja lepih in težkih trenutkov, praznovanja veselja, sodelovanja, sočutja in prijateljstva. Ob tej priložnosti smo se spomnili zgodovine naše skupnosti.

Začetki mednarodne organizacije L’Arche segajo v leto 1964. Ko se je v Sloveniji začelo govoriti o ustanovitvi Barke je bilo po svetu že veliko skupnosti, katerih namen je bil osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotoviti dom – kraj, kjer se bodo počutili varne in sprejete. Spomladi leta 1993 se je v Ljubljani začela sestajati skupina ljudi, ki je želela ustanoviti slovensko skupnost. Marca 1994 jim je uspelo – registrirali smo se kot Društvo Barka.

V letu 1995 smo s pomočjo donacij ter mednarodne organizacije L’Arche international kupili našo prvo bivalno enoto (zdaj Sončna hiša). Po dveh letih prilagoditvenih in adaptacijskih del, sta se 10. februarja 1997 v hišo vselila prva Barkača – Stane in Vlado, nedolgo zatem pa sta se nam pridružila tudi Bernarda in Slavko. Leta 1998 se je v hišo vselila Marjanca, eno leto za tem pa še Milan. Leta 2000 se nam je pridružila še Irena.

 


Leta 2003 smo kupili našo drugo bivalno enoto v Zbiljah (zdaj Mavrična hiša). Še istega leta so se v hišo vselili Kristina, Marjan in Metod. Od takrat se nam je v Sončni hiši pridružila še Marinka, po letu 2015 pa v Mavrični hiši še Tomaž in Bogo.

 


 
Z velikodušno pomočjo nemške gradbene organizacije in ostalih donatorjev smo v letu 2012 pridobili še našo tretjo enoto – varstveno delovni center, kjer zdaj potekajo naše delavnice (lesna, okupacijska, produkcijska, umetniška, vrtnarska, delavnica »Modrijani«). V našo skupnost smo lahko začeli sprejemati še Barkače, ki na Barko prihajajo le »na delo« in v dnevno varstvo.