Barkinih 25 let

Kljub temu, da smo se kot društvo registrirali že leta 1994, kot začetek naše skupnosti štejemo leto 1997 – leto vključitve prve osebe z motnjo v duševnem razvoju. Takrat smo zares postali raznolika skupnost in začeli živeti skupnostno življenje.

10. februarja 2022 smo torej praznovali 25 let, a zaradi protikoronskih ukrepov nismo imeli možnosti organiziracije dogodka za vse člane skupnosti, prijatelje, znance, donatorje in člane lokalne skupnosti. Odločili smo se, da bomo 25. obletnico praznovali v juliju 2022, saj je takrat vreme naklonjeno praznovanju na prostem, kar je tudi najbolj varno za v društvo sprejete osebe, glede na situacijo s koronavirusom. Dogodek je potekal na skupnostnem vrtu delavnic Društva Barka.

Namen dogodka je bilo druženje in sprostitev, povezovanje s sorodniki, znanci in prijatelji, prostovoljci in bivšimi prostovoljci, donatorji, partnerji ter člani lokalne skupnosti. Poleg veselega druženja pa smo pripomogli tudi k zviševanju ozaveščenosti o darovih v naše društvo sprejetih oseb in le-tem omogočali socialno vključenost in splošno dobro počutje v družbi sorodnikov in prijateljev.

Spominjali smo se začetkov in zgodovine našega društva ter našega poslanstva in vrednot, za katere se zavzemamo. Predstavili smo načine sodelovanja z lokalno skupnostjo in vključevanja odraslih z motnjo v duševnem razvoju iz okolice, ki niso uporabniki naših storitev oz. so v čakalni vrsti za sprejem v društvo.

Prireditev Barkinih 25 let je bila sofinancirana s strani Občine Medvode, v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2022.