Zasadili smo vrtiček na Svetju

Konec maja smo bili s strani Občine Medvode vabljeni na predavanje ge. Monike Mohar iz Vrtnarstva Hortika o vrtnarjenju v urbanem okolju. Predavanje je bilo organizirano za naše uporabnike ter stanovalce Deos Centra starejših Medvode, v sklopu projekta »Urbano vrtnarjenje II«.

Pridelovanje hrane na manjših urejenih površinah omogoča prebivalcem urbanih središč, ki nimajo lastnega vrta, kakovostno preživljanje prostega časa z vrtičkarstvom in pridelovanje zdrave hrane, obenem pa predstavlja tudi pomembno povezovalno dejavnost z vidika medgeneracijskega sodelovanja, saj imajo željo po vrtnarjenju tako mladi kot starejši.

Na predavanju nam je ga. Mohar predstavila prednosti visoke grede, primerno sestavo vrtne zemlje, zakonitosti gnojenja in zalivanja ter načrt zasaditve glede na dobre/slabe kombinacije vrtnin.

V začetku junija pa smo bili vabljeni še na vrtiček na Svetju, kjer nas je poleg ge. Mohar pričakala tudi novinarka Mojca Mavec ter ekipa oddaje Dobro jutro, ki je posnela prispevek o ranljivim skupinam ljudi prilagojenem vrtnarjenju.

Na vrtičku so naši uporabniki ter stanovalci Deos Centra starejših Medvode uporabili novo pridobljeno znanje – pripravili so visoko gredo za sajenje, izbrali prave kombinacije vrtnin in naredili načrt zasaditve, sadike posadili in zalili ter jih zaščitili s slamo, ki zadržuje vlago v zemlji in plevelu preprečuje preraščanje vrtnin.

Projekt, poleg opisanih aktivnosti z ranljivimi skupinami ljudi, obsega razširitev obstoječega območja, postavitev panelne ograje, ureditev skupnostnega prostora ter nakup 14 novih vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov. S tem se bo odprlo mesto za 28 novih najemnikov. V sklopu projekta se bodo uredile tudi skupne površine, ki bodo okrepile socialne stike med uporabniki ter spodbujale medgeneracijsko pomoč.

Projekt je sofinanciran iz razpisov LAS Za mesto in vas.