Plesna terapija in terapija s pomočjo konj za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju

Osebe z motnjo v duševnem razvoju (osebe z MDR) načeloma ne zmorejo in ne znajo same kakovostno skrbeti za svoje zdravje, saj imajo velikokrat šibkejšo socialno mrežo, znižane motorične in intelektualne zmožnosti ter nižji nivo samoiniciativnosti in motivacije.

S plesno terapijo našim uporabnikom že 23 let nudimo možnost spoznavanja meja njihovega lastnega telesa, uma, čustvovanja in domišljije, ter socialne vključenosti, preko plesa.

V kolikor takih priložnosti ne bi imeli, bi njihove motorične, kreativne sposobnosti nazadovale, njihovo zdravje bi se počasi slabšalo, predvsem pa ne bi zmogli v tolikšni meri ubesediti in izražati čustev. Mednarodna praksa in raziskave so pokazale, da osebe z MDR preko plesa ne le vzdržujejo svoje grobo-motorične spretnosti in pridobivajo na telesni vzdržljivosti, temveč tudi izražajo svoja čustva skozi gibanje, se učinkoviteje soočajo s stresom, pridobivajo na samozavesti ter krepijo domišljijo in ustvarjalnost.

Prav tako pa je izboljšanju človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega in kognitivnega funkcioniranja namenjena terapija s pomočjo konj. Osebe s posebnimi potrebami dokazano lažje navežejo stik z živaljo, kot človekom.

Terapija s pomočjo konj vključuje jahanje ter delo ob konju in z njim. Terapevtskih učinkov namreč ni moč doseči le z jahanjem konja. Uporabnik lahko veliko pridobi z opazovanjem konja v čredi, med hranjenjem in njegovimi navadami, nego konja, spoznavanjem različnih pripomočkov za nego, nego opreme za jahanje, torej z vsesplošnim učenjem in druženjem s konjem.

Tako plesna terapija kot terapija s pomočjo konj našim uporabnikom omogoča širjenje socialne mreže, pridobivanje samozavesti, motivacije, psiho-fizične kondicije ter lažje soočanje s stresom in izražanje čustev na neverbalen način.

Plesna terapija in terapija s pomočjo konj za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju je tudi v letošnjem letu sofinancirana s strani Občine Medvode, v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2023.