Ustvarjajmo odnose: Ljudje z in brez motnje v duševnem razvojuObjavil Dne 18. november, 2019

“Ustvarjajmo odnose: Ljudje z in brez motnje v duševnem razvoju”, projekt Društva Barka v sodelovanju s partnerji Centrom Korak in L’Arche International.

Društvo Barka je v Sloveniji prisotno že 22 let. Že v samih začetkih je bilo osnovano na prostovoljski bazi in ni imelo zaposlenih. Tudi danes prostovoljstvo ostaja ključno za vsakodnevno delovanje društva, poleg tega pa pomembno prispeva k uresničevanju našega poslanstva, seznanjanja javnosti o darovih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Koncu koncev so različnost in nove ideje, ki jih prinašajo prostovoljci, glavno gonilo, ki omogoča socialno integracijo in vsesplošno dobro počutje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in njihovih družin.

Društvo stalno ponuja priložnosti za prostovoljstvo ljudem iz različnih okolij, narodnosti, starosti, kulture. Prilagodljivi smo glede vrste in števila aktivnosti ter prostovoljskih ur, ki jih je prostovoljec pripravljen opravljati. 

Ker imamo približno enako število prostovoljcev letno kot zaposlenih, smo morali kader profesionalizirati, oziroma zaposliti izkušeno osebo, ki bo koordinirala in podpirala prostovoljce.

Zelo smo veseli, da smo dobili priložnost izboljšati naše kapacitete spremljanja prostovoljcev, saj to pomembno vpliva na naše delo in rezultate. S Centrom Korak in L’Arche International smo se uspešno prijavili na Razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, Ministrstva za javno upravo. Rezultat tega je subvencionirano delovno mesto koordinatorja prostovoljcev za dobo dveh let.

Če želite izkusiti, kako je živeti in delati v naši skupnosti, z veseljem sprejmemo vašo prijavo pri: Brigita Perdih, koordinator prostovoljcev, tel.: 031 722 579, e-mail: brigitaperdih2@gmail.com

 

 

Projekt financira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Obvestila in dogodki