Skrbimo za naše zdravje – nova ambulanta in oprema

S ciljem zagotavljanja varne zdravstvene nege, krizne namestitve ter prostora za izvajanje izolacije naših uporabnikov ob sumu na okužbo s COVID-19, smo z novim letom pričeli z nabavo mobilne enote ter ustrezne opreme za našo ambulanto.

Pritličje ene od bivalnih enot smo preuredili v prostor, ki je prilagojen (fizično in glede storitev) potrebam naših uporabnikov in ga trenutno ustrezno opremljamo. Omenjeni prostor ima ločen vhod, sobo za ambulanto in 4 izolacijske sobe. Poleg tega bomo postavili mobilno nastanitveno enoto zraven poslopja delavnic v Zbiljah. S tem bomo zagotavili varno zdravstveno nego, krizno namestitev ter prostor za izvajanje izolacije uporabnikov ob sumu na okužbo s Covid-19.

Na ta način bomo omogočili prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter lažji dostop do storitev odraslih z motnjo v duševnem razvoju v Zbiljah.

Institucionalno varstvo izvajamo v naših dveh bivalnih enotah v Zbiljah, v katerih biva 10 odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Stanovanjske skupine nimajo stika med seboj in so trenutno “zaprte” za zunanjo javnost. Kljub temu so uporabniki v rednem stiku z zaposlenimi varuhi, prostovoljci, ki živijo v naših hišah ter medicinskim osebjem, zato možnost okužbe vedno obstaja .

S projektom nismo znižali standarda udobja in kakovosti bivanja za uporabnike, temveč je ustrezna reorganizacija pogojev bivanja in dela pomemben ukrep, s katerim preprečujemo potencialno ogrožanje ostalih uporabnikov in zaposlenih v primeru okužbe z virusom ali drugimi nalezljivimi boleznimi in na ta način izboljšujemo kakovost skupnostnih storitev oskrbe. V širšem smislu smo začeli delati na vzpostavljanju zdravstvene infrastrukture, ki prispeva k razvoju na lokalni ravni  in zmanjšanju neenakosti glede zdravstvene oskrbe.

Projekt financira Ministrstvo za zdravje v okviru razpisa za izbor operacij »Nabava mobilnih nastanitvenih, oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«

Obdobje izvajanja projekta: december 2020 – april 2021
Vodilna organizacija: Društvo Barka
Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj