Program umetniških delavnic in art terapije

Partnerji projekta “Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi” smo v novo leto vstopili s pripravo novega umetniškega programa, ki se bo izvajal v ateljeju Društva Barka v Zbiljah.

V prvem kvartalu leta 2021 sta slikarki Renata Grmovšek in Andreja Eržen razvili osnutek dvoletnega programa edinstvenega ateljeja, ki je namenjen različnim ranljivim skupinam ter širši javnosti.

Da bo program čim bolje ustrezal potrebam, ki jih imajo različne ciljne skupine, bo osnutek programa dokončan na podlagi predlogov partnerjev. Društvo Barka bo poskrbelo, da bodo delavnice primerne za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju; partnerji DEOS Center Starejših – Medvode bodo delili svoje znanje o kreativnih aktivnostih in animacijah starejših; VIZ Frana Milčinskega Smlednik pa bodo zagotovili, da bosta art terapija in način izvajanja umetniških delavnic prispevala k vzgoji in izobraževanju šoloobveznih otrok s čustveno vedenjskimi motnjami; Občina Medvode pa bo prispevala k izboljšanju programa ateljeja z upoštevanjem interesov širše javnosti.

Aktivnosti ateljeja načrtujemo na način, ki spodbuja zdravo in kakovostno življenje, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje.

V procesu dokončanja osnutka programa se bomo posvetovali tudi z relevantnimi umetniki, drugimi izvajalci art terapije ter mednarodnimi strokovnjaki na tem področju, kot sta Atelier de la Tour v Avstriji in L’Arche International iz Francije.

Začetek izvajanja aktivnosti v ateljeju je načrtovan v septembru 2021, ko bomo tudi uradno odprli vrata našega ateljeja v Zbiljah.

V primeru, da se želite vključiti v izvajanje projekta, vas prosimo, da nam to sporočite na: projekti@skupnostbarka.si

Vedno smo veseli sodelovanja!

 

Priprava programa ateljeja je aktivnost v okviru projekta “Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi”, ki ga Društvo Barka izvaja v sodelovanju s partnerji DEOS Center starejših Medvode, Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Občina Medvode in Kabelska televizija Medvode.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.