Mednarodna okrogla miza

Kako še nadaljnje izboljšati družbo, v kateri bivamo? – O tem smo se pogovarjali predstavniki L’Arche International in Društva Barka z osebami z in brez motenj v duševnem razvoju, črpajoč iz lastnih izkušenj in življenjskih zgodb, katerih del smo bili zadnjih 50 let.

Ko jih obravnavamo s spoštovanjem in kot ljudi z osebnim dostojanstvom, enako kot vse ostale, imajo ljudje z motnjo v duševnem razvoju možnost razvijati in izraziti svoje darove. Ko jim ponudimo pravo stopnjo pomoči pa so prav tako sposobni samozagovorništva na javni dogodkih.

Stane, oseba s primanjkljaji, je delil svoje izkušnje z razstavami njegovih fotografij, kjer je lahko javnosti pokazal svoj talent za fotografijo. Irena, oseba s primanjkljaji, ki živi in dela v Društvu Barka, je delila svojo osebno zgodbo, kako model izgradnje pristnih medosebnih odnosov, ki je bistvo delovanja vseh L’Arche skupnosti, pozitivno vpliva na njeno življenje.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, g. Peter Česnik je govoril o lastnem videnju problematike odnosa današnje družbe do oseb s primanjkljaji in pozval vsakega posameznika k spremembi stereotipnega mišljenja o osebah s primanjkljaji.

Robin Sykes, mednarodni koordinator L’Arche International za Slovenijo in Stacy Cates-Carney, namestnica mednarodnega vodje L’Arche International, sta govorila o spremembi življenja, ki jo izkusijo osebe z in brez motnje vključene v L’Arche skupnosti po celemu svetu.

L’Arche je organizacija, ki združuje skupnosti po celem svetu, kjer ljudje z in brez motenj v duševnem razvoju delajo in živijo skupaj po “modelu gradnje iskrenih medsebojnih odnosov”. Društvo Barka je del mednarodne federacije skupnosti L’Arche.

 

Več informacije o L’Arche International: https://www.larche.org/en/welcome