Znak kakovosti za gostitev tujih prostovoljcev

Društvu Barka je bil dodeljen znak kakovosti za prostovoljstvo, ki velja za gostiteljstvo prostovoljcev z manj priložnostmi.

Solidarnost in znak kakovosti
Po besedah MOVITa, zavoda za razvoj mobilnosti mladih in nacionalne agencije, ki odloča o podelitvi znaka kakovosti, je pridobitev znaka kakovosti postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v projekte na področju prostovoljstva, o njenem poznavanju filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del programa Evropska Solidarnostna Enota. 

Naše društvo, kot tudi mednarodna federacija L’Arche, katere del smo, je osnovano na solidarnosti. Vse aktivnosti, ki jih izvajamo in vse storitve, ki jih nudimo osebam z motnjo v duševnem razvoju, ne bi mogle obstajati brez solidarnosti ljudi, ki so omogočili ustanovitev našega društva, ohranjanja vrednot in stalnega napredka tekom 23 let. Kar nam omogoča nudenje kakovostnih storitev in kvalitete življenja osebam z MDR, ki presega meje le osnovne fizične oskrbe, je združevanje našega truda in občutka za solidarnost. Ljudje, ki nam pomagajo in nas podpirajo prihajajo iz različnih držav, so različnih starosti, z različnim izobrazbenim in finančnim ozadjem… In vsi prispevamo na svojsten način. 

Barkine počitnice 2020, Malenski vrh

Prostovoljstvo
Prostovoljce vključujemo v vse tri programe storitev: (1) delavnice, (2) skupnostno življenje v stanovanjskih skupinah in (3) program Skrb za dobro počutje. 

V Društvo Barka pride mnogo prostovoljcev različnih kultur, narodnosti, jezikovnega ozadja, religij, itd. Tuje prostovoljce vključujemo preko organizacije ICE iz Nemčije, k nam pa prihajajo tudi v sklopu naše krovne mednarodne organizacije L’Arche International, preko sodelovanja z različnimi fakultetami za izvajanje študentske prakse, itd. 

Preko programa Evropska Solidarnostna Enota (ESE) ponujamo priložnost za prostovoljstvo mladim iz manj spodbudnega okolja. Finančna in organizacijska podpora, ki jo ponuja program in priznane izkušnje, ki jih bodo prostovoljci dobili preko ESE so zelo pomembni za mlade iz manj spodbudnega okolja, ki prihajajo iz držav, ki niso del Evropske Unije. Za Društvo Barka je ESE način, da gostimo prostovoljce, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja iz manj razvitih držav.