Profesionalizacija Barke: 1 leto delovnega mesta Koordinator prostovoljcev

društvo barka, počitnice, hotavlje

Leta 2019 smo dobili priložnost izboljšati naše kapacitete spremljanja prostovoljcev, saj to pomembno vpliva na naše delo in rezultate le-tega. S Centrom Korak in L’Arche International smo se uspešno prijavili na Razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, Ministrstva za javno upravo. Rezultat tega je subvencionirano delovno mesto koordinatorja prostovoljcev za dobo dveh let.

Od novembra 2019 do novembra 2020 smo v okviru omenjenega projekta dosegli naslednje rezultate:

1.S ciljem profesionalizacije društva smo vzpostavili dve novi delovni mesti: Koordinator prostovoljcev in Projektni manager. 

Partnerja Center Korak in L’Arche International sodelujeta pri izboljšanju kompetenc zaposlenih za strokovno opravljanje dela. 

2. Brigita, naša koordinatorka prostovoljcev, je, poleg vseh zapletov zaradi korone, uspela povečati število novih tujih in domačih prostovoljcev za krajše ali daljše časovno obdobje. Zadnjih 12 mesecev smo na Barki imeli kar 18 prostovoljcev, kar je več kot zaposlenih! Trenutno z nami živita in delata dva prostovoljca iz Nemčije, Hannah in Wenzel, v sredini decembra pa se nam bosta pridružila še dva iz S.Makedonije, Ivana in Ammar. 

3. S ciljem ponujanja pomoči z umetnostjo (art terapija) smo uredili delavnico in začeli urejati slikarski atelje ter redno organizirati umetniške delavnice za naše uporabnike. V vseh omenjenih aktivnostih so aktivno sodelovali umetniki in prostovoljci, ki jih zanima umetnost. Ker art terapija pozitivno vpliva na počutje vključenih oseb z motnjo v duševnem razvoju, bomo program še naprej nadgrajevali ter vanj vključevali čim več prostovoljcev.

4. S ciljem osveščanja javnosti o darovih oseb z motnjo v duševnem razvoju, oziroma nudenja priložnosti za neposreden stik med osebo z MDR in drugimi posamezniki, smo organizirali 4 dogodke, na katere smo povabili zunanje obiskovalce. 

Naši uporabniki so se udeležili Kresne noči na skupnostnem vrtu (junij 2020), praznovanja 20-letnice gibalne delavnice društva (oktober 2019), Miklavževega sejma naših izdelkov (december 2019) ter bralnega dogodka v okviru projekta Medvode: Povezana skupnost bralcev (september 2020). 

Seveda so dogodki tudi priložnost za aktivno udeležbo prostovoljcev. 

V času, ko dogodkov ne organiziramo in se jih ne udeležujemo zaradi protikoronskih ukrepov, lahko obiščete naš Instagram profil in si pogledate, kaj vsi naši uporabniki (in prostovoljci) delajo v službenem in prostem času 🙂 

5. Ivana, naša projektna svetovalka, skupaj s sodelavko za zbiranje sredstev – Sašo, je Barkine projekte redno prijavljala na primerne javne razpise. Od novembra 2019 do novembra 2020 je bilo sprejetih kar 7 projektnih vlog Društva Barka!

Ena izmed uspešnih vlog je projekt “Živimo in delamo skupaj, osebe brez in z motnjo v duševnem razvoju” v okviru programa Evropska Solidarnostna Enota: ukrep prostovoljstvo. S projektom, ki se bo začel izvajati decembra 2020, bomo zagotovili dvema mladima osebama iz S.Makedonije udeleževanje v solidarnostnih aktivnostih, ki omogočajo pozitivne spremembe v življenju odraslih z MDR, in ob tem izboljšati različne spretnosti in kompetence.

“Ustvarjajmo odnose: Ljudje z in brez motnje v duševnem razvoju”, je projekt Društva Barka v sodelovanju s partnerjema Centrom Korak in L’Arche International.