Povezana skupnost bralcev

V mesecu maja smo oddali vlogo na razpis za sofinanciranje projektov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2020. Na podlagi javnega razpisa bo naš novi projekt “Medvode: Povezana skupnost bralcev” sofinanciran s strani Občine Medvode. Projekt je nadaljevanje uspešnega dogodka “Izmenjevalnica knjig”, ki sta ga organizirali blogerki Petra in Ana (sestrski blog PetrAna: https://www.petrana.si/) v februarju 2020 v Turističnem društvu ob Zbiljskem jezeru. Poleg Petre in Ane so partnerji projekta tudi knjižnica Medvode in DEOS Center Starejših Medvode.

Naš pristop k višanju socialne vključenosti ranljivih skupin ter kakovosti življenja vseh prebivalcev je večja ponudba dodatnih storitev, vezanih na branje knjig. 

Trenutno je v Medvodah 12 hišic, ki jih je postavila knjižnica Medvode. Naš cilj je nadaljnji razvoj izmenjevanja knjig s pomočjo postavljanja dodatnih hišic, organiziranja bralnih dogodkov in vključevanja različnih ranljivih skupin. Na osnovi načrta v Medvodah že postavljenih hišic, bodo uporabniki z motnjo v duševnem razvoju iz Društva Barka z asistentom in prostovoljci izdelali šest dodatnih hišic v lesni delavnici društva. V hišicah bodo knjige, ki si jih občani lahko izposodijo in vrnejo nazaj, ali jih vzamejo in nadomestijo s svojimi. Enkrat mesečno (od julija do decembra 2020) bomo organizirali bralne delavnice/dogodke ob lokacijah hišk.

Za vzdrževanje in nadzor nad hišicami bo zadolžen uporabnik Društva Barka, odrasla oseba z motnjo v duševnem razvoju.

Cilji projekta so: (1) povečanje socialne vključenosti različnih ranljivih skupin, predvsem odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in starostnikov; (2) povečanje medgeneracijskega sodelovanja in druženja na ravni občine; (4) dvig kakovosti življenja ranljivih skupin preko skupinskega branja knjig, pravljic in slikanic; (3) spodbujanje zanimanja ljudi za branje knjig in tako prispevanje k izboljšanju pismenosti v občini Medvode; (4) dvig kakovosti življenja občanov občine Medvode ter njihove medsebojne povezanosti. 

Projekt “Medvode: Povezana skupnost bralcev” izvajamo v okviru našega programa Skrb za dobro počutje. Program sestavljajo aktivnosti in projekti, ki izboljšujejo psiho-fizično zdravje oseb z MDR, a jih ponujamo kot dodatek k delavnicam in bivalnima enotama.