Plesna terapija za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju

V mesecu maja smo oddali vlogo na razpis za sofinanciranje projektov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2020. Na podlagi javnega razpisa bo letos plesna terapija za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju (MDR) sofinancirana s strani Občine Medvode. 

Mednarodna praksa in raziskave so pokazale, da osebe z MDR s pomočjo plesa izboljšujejo oziroma vzdržujejo svoje grobo motorične sposobnosti, pridobivajo na telesni vzdržljivosti, dobijo priložnost izražanja čustev skozi gibanje, se lažje soočajo s stresom, pridobivajo na samozavesti ter krepijo ustvarjalnost in domišljijo. Tudi naše ocenjevanje programa zadnjih 21 let je pokazalo, da so uporabniki, vključeni v plesni tečaj, v boljšem psiho-fizičnem stanju, kot v času sprejetja v VDC. 

Uporabniki sami izražajo zadovoljstvo in zanimanje za nadaljevanje tečaja. Plesni tečaj izvajamo že 21 let, enkrat tedensko. Plesni tečaj se izvaja v športni dvorani Javnega Zavoda Sotočje, pod mentorstvom plesne pedagoginje. 

Vsaj enkrat letno uporabniki pod mentorstvom plesne pedagoginje pripravijo javni nastop, za katerega uporabljajo različne kostume in rekvizite. Nastop je ponavadi izveden v Zbiljah. Na nastopu pokažejo novo pridobljeno znanje ter sposobnosti, krepijo svojo samozavest in pridobijo izkušnjo ponosa na svoje delo. Prav tako z nastopom ozaveščajo javnost o specifikah oseb z MDR, se javnosti predstavijo in “razbijajo” stigmo in stereotipe o ljudeh z MDR. 

Dokler ne bodo vsi ukrepi za zajezitev coronavirusa odpravljeni, ostaja izvajanje plesnega tečaja ustavljeno. 

 

Projekt Plesna terapija za odrasle osebe z MDR izvajamo v okviru našega programa Skrb za dobro počutje. Program sestavljajo aktivnosti in projekti, ki izboljšujejo psiho-fizično zdravje oseb z MDR, a jih ponujamo kot dodatek k delavnicam in bivalnima enotama.