Evropska solidarnostna enota – prostovoljka Gigi iz Francije

V okviru programa Evropska Solidarnostna Enota se je društvu decembra 2022 pridružila mlada prostovoljka iz Francije. S projektom “Živimo in delamo skupaj, osebe brez in z motnjo v duševnem razvoju”, ki se je začel izvajati decembra 2022, zagotavljamo prostovoljki udeleževanje v solidarnostnih aktivnostih, ki omogočajo pozitivne spremembe v življenju odraslih z motnjo v duševnem razvoju, in ob tem izboljšanje različnih spretnosti in kompetenc.

Prostovoljka je vključena v različne aktivnosti in vsaka zahteva sodelovanje z našimi uporabniki na različne načine, preko uporabe »modela pristnih medsebojnih odnosov«. To je metoda dela, ki v ospredje postavlja pomembnost izgradnje negujočih, podpornih odnosov med ljudmi, še posebej med ljudmi z in brez primanjkljajev. Preko negujočih in pristnih odnosov ljudje dobijo priložnost za osebnostno rast, izboljšanje kapacitet in zadovoljevanje potreb. Najvišji cilj pristnega odnosa je odkrivanje darov posameznika, zvišanje stopnje solidarnosti in prispevati k bolj humani družbi.

Naša prostovoljka Gigi je vključena v različne aktivnosti:
(1) Delavnice, kjer prostovoljci delajo skupaj z našimi uporabniki in ustvarjajo mnoge ročno izdelane izdelke iz različnih naravnih materialov. Delo v timu je priložnost za nadaljnjo odkrivanje njihovih darov, končni izdelki pa so uporabljeni za predstavljanje teh darov javnosti.

(2) Bivalni enoti, kjer prostovoljka biva skupaj s petimi uporabniki in drugimi prostovoljci ter z njimi deli dnevno rutino. Gigi spremlja uporabnike med prostočasnimi aktivnostmi, gospodinjskimi opravili in delu okrog hiš, pri jutranji in večerni negi ter med obroki.

(3) Skrb za dobro počutje. V okviru tega programa Gigi sodeluje pri izvajanju različni aktivnosti, ki pripomorejo k dobremu fizičnemu in psihičnemu počutju naših uporabnikov. Sem spadajo art terapija, plesna terapija, jahanje, aktivne počitnice, izleti, kolesarjenje, itd.

Poleg odkrivanja darov odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, aktivnosti spodbujajo prostovoljce, da tudi pri sebi poiščejo in razvijejo nove spretnosti in kompetence ter uporabijo svoja znanja, da lahko izvedejo svoj projekt.

Veselimo se novih izkušenj in aktivnosti, ki jih bo Gigi prinesla v našo skupnost v času njenega enoletnega prostovoljstva.

 

Obdobje izvajanja projekta: december 2022 – december 2023
Vodilna organizacija: Društvo Barka
Partnerji projekta: Ville de Rezé, Francija
Projekt financira: Evropska Solidarnostna Enota