Umetniki za umetnike 2021 – Jaz in ti ustvarjava zate

Spletna dražba Artists for Artists – Umetniki za umetnike 2021 je kombinacija kulturne in umetniške prireditve, socialnega vključevanja ter lokalnega in širšega sodelovanja. Z izvedbo dogodka pripomoremo k destigmatizaciji ranljive skupine ljudi, predstavljamo njihove umetniške sposobnosti ter sposobnosti sodelovanja pri izvedbi dogodka, predvsem pa razširjamo njihove podporne socialne mreže ter omogočamo povezovanje občanov Medvod skozi umetnost.

V okviru projekta smo pripravili katalog umetniških del, ki je dostopen v tiskani in elektronski obliki. Do kataloga lahko dostopate tukaj.

Dražbo najdete pod zavihkom Artists for Artists 2021, potekala pa bo od 12. maja do 2. junija.

Zbrana sredstva bodo namenjena sofinanciranju umetniškega ustvarjanja v ateljeju, kjer bomo izvajali art terapijo za različne ranljive skupine (v okviru projekta Umetnost sodelovanj ranljivih skupin ljudi). Atelje bo tudi odprt za širšo javnost oziroma vse občane, ki si želijo umetniško ustvarjati, vendar za to nimajo primernega prostora.

Projekt sofinancira Občina Medvode v okviru razpisa za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2021.