Terapija s pomočjo konj za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju

Terapija s pomočjo živali je namenjena izboljšanju človekovega fizičnega, socialnega, čustvenega in miselnega funkcioniranja. Največ uspeha pri raznovrstnih težavah (psihičnih, motoričnih, mentalnih, čustvenih, motivacijskih itd.) dosega terapija s konji in delfini.

Osebe s posebnimi potrebami pogosto laže navežejo stik z živaljo, kot s človekom. Raziskave navajajo mnoge pozitivne učinke jahanja ter dela s konjem in ob njem, saj je konj odličen motivator in zvest prijatelj. Poleg tega konj zaradi svojih fizioloških, psiholoških in telesnih značilnosti pomirja in sprošča. Izraz »terapevtsko jahanje« je nadomestil izraz »terapija s pomočjo konja«, saj ni mogoče doseči terapevtskih učinkov samo z jahanjem na konju, temveč tudi z delom ob njem in z njim. Uporabnik lahko veliko pridobi z opazovanjem konja v čredi, med hranjenjem in njegovimi vsakdanjimi navadami, nego konja, prepoznavanjem različnih pripomočkov, nego opreme za jahanje, torej z vsesplošnim učenjem in druženjem s konjem.

Barkači so se že nekajkrat preizkusili v jahanju in negi konj in so izrazili zadovoljstvo in zanimanje za nadaljevanje aktivnosti. V drugi polovici leta 2021 smo začeli s tedenskim obiskovanjem Jahalnega centra kmetije Jahnar v Hrašah. Terapijo s pomočjo konj obiskuje 10 Barkačev ob spremstvu dveh prostovoljcev in delovne inštruktorice Maje.

Terapija s pomočjo konj za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju bo sofinancirana s strani Občine Medvode, v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov v letu 2022.