Proces priprave listine v naši skupnosti

Naša skupnost je del mednarodne organizacije L’Arche International, ki krepi položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, da lahko v družbi igrajo pomembno, enakovredno in aktivno vlogo. Prva L’Arche skupnost je bila ustanovljena v vasi Trosly – Breuil v Franciji, leta 1964. Danes imamo kar 152 L’Arche skupnosti v 38 državah, na vseh petih kontinentih.

V letu 2019 se je v L’Arche International in tako tudi v Društvu Barka ter v vseh L’Arche skupnosti po svetu začel Proces priprave Listine (Charter Process). Današnja listina skupnosti L’Arche je bila sprejeta leta 1993, od takrat pa se je L’Arche že zelo spremenila. Z novo listino bi radi izrazili kdo smo in kaj živimo DANES.

Proces ima 3 stopnje in poteka v obliki srečevanj in pogovorov različnih skupin: sprejete osebe, ki živijo v hiši, sprejete osebe, ki so vključene v delavnice, hišni asistenti, delavniški asistenti, svet skupnosti , upravni odbor, prostovoljci, prijatelji, starši in skrbniki, duhovniki, pisarne, delitvena skupina. Epidemija COVID-a 19 je proces močno upočasnila, saj je srečevanje »v živo« omejeno oz. onemogočeno. Tako improviziramo in poskušamo pogovore izpeljati kot ankete po elektronski pošti ali telefonu, zoom-u, v manjših zasedbah in podobno.V 1.stopnji se v skupnostih pogovarjamo o naši zgodovini, naši sedanji resničnosti in viziji za prihodnost. Kaj je tisto, kar nam daje življenje in kaj je tisto, kar nam življenja ne daje? Kakšne so naše sanje, potrebe, ideje? Kaj je naše poslanstvo? Vse to in še več bi radi odkrili in posredovali naprej. Naše ugotovitve na/po vsakem srečanju oblikujemo v plakat, fotografijo, video… in to je naša »kroglica«. Vse kroglice, ki smo jih izdelali do konca lanskega leta, smo poslali na L’Arche International, kjer so bile objavljene na »Steni navdiha«. V 2. stopnji bo vsaka skupnost med svojimi kroglicami izbrala 3 najpomembnejše in jih poslala ekipi za listino, ki bo v 3. stopnji procesa vse kroglice povezala v celoto in oblikovala osnutek listine.

Osnutek listine bomo prejeli v pregled in razmislek, če izraža natanko to, kar verjamemo, da Barka je. Na podlagi povratnih informacij iz skupnosti bo oblikovana dokončna podoba listine, ki bo predložena L’Arche International. Ta bo leta 2023 glasovala o novi listini.

Več o procesu priprave listine lahko preberete na internetni strani L’Arche international, rubrika Charter Process, kjer so objavljene tudi vse poslane kroglice 1. in 2. stopnje procesa (rubrika Inspiration Wall).