E-nostavno na kolo

Društvo Barka se je septembra 2018 kot en od partnerjev pridružilo projektu E-NOSTAVNO NA KOLO:

večina območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek je na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.

Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Operacija med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

 

Cilji projekta:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • spodbujati trajnostno mobilnost,
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem,
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo,
 • razvoj novih turističnih proizvodov,
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

 

Aktivnosti projekta:

 • Koordinacija in vodenje projekta,
 • Nakup in montaža opreme,
 • Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov,
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami,
 • Promocija projekta,
 • Prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS.

V sklopu dogodkov Evropskega tedna mobilnosti v Medvodah bo sodelovalo tudi Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Barka, ki združuje odrasle ljudi z in brez motnje v duševnem razvoju ter se nahaja v Zbiljah 22 let. Člani društva bodo v četrtek, 19. septembra 2019 med 10.00 in 13.00, kot del Biciklatorija vodili pogovor o varnem kolesu, potrebni opremi kolesarja, nevarnostih med kolesarjenjem ter prednostih kolesarjenja z vidika skrbi za zdravje in okoljem, za odrasle, starejše občane, osebe s posebnimi potrebami in otroke. Poudarek bo na previdnosti voznikov, kolesarjev in pešcev ter zavedanju, da imajo tudi nekateri odrasli kolesarji težave z ravnotežjem, vidom, sluhom, refleksi, oziroma niso vešči kolesarji, zato je potrebna enaka pazljivost, kot pri otrocih kolesarjih. Obiskovalcem bodo za preizkus Biciklatorija nudili tudi dva tricikla in električni skiro.

Poleg tega bo en izmed uporabnikov društva s pomočjo varuha med 9.00 in 11.00 vodil krajše 20-minutne kolesarske izlete po Medvodah in okoliških vaseh z možnostjo preizkušanja električnih koles Javnega zavoda Sotočje Medvode.

 

Rezultati projekta:

 • vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi,
 • vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS,
 • kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS,
 • pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«,
 • izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem,
 • organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij,
 • oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja,
 • organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami,
 • izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči),
 • študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva,
 • organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in implementacija znanj in izkušenj,
 • digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«.

 

Trajanje projekta: marec 2019 – november 2020

Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas.

Partnerji na območju LAS Za mesto in vas: Občina Medvode, Občina Vodice, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka, Javni zavod Sotočje Medvode

 

Skupna vrednost projekta z DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Za mesto in vas: 120.031,38 EUR, od tega vrednost EKSRP: 86.766,77 EUR

 

Več informacij na povezavi: http://www.las-mestoinvas.si/Razpisi/1/projekti-sodelovanja

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.

Ni komentarjev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *