Plesna terapija

Gibalna oz. plesno terapijo v Društvu Barka izvajamo že 23 let, in sicer v športni dvorani Javnega Zavoda Sotočje, pod mentorstvom plesne pedagoginje. Sedem v tečaj vklučenih Barkačev ima tako možnost spoznavanja meja njihovega lastnega telesa, uma, čustvovanja in domišljije, ter socialne vključenosti.

Barkači s pomočjo plesa izboljšujejo oziroma vzdržujejo svoje grobo motorične sposobnosti, pridobivajo na telesni vzdržljivosti, dobijo priložnost izražanja čustev skozi gibanje, se lažje soočajo s stresom, pridobivajo na samozavesti ter krepijo ustvarjalnost in domišljijo.

V naše društvo sprejete osebe izražajo zadovoljstvo in zanimanje za nadaljevanje tečaja. Vsaj enkrat letno pod mentorstvom plesne pedagoginje pripravijo javni nastop, za katerega uporabljajo različne kostume in rekvizite. Nastop je ponavadi izveden v Zbiljah. Na nastopu pokažejo novo pridobljeno znanje ter sposobnosti, krepijo svojo samozavest in pridobijo izkušnjo ponosa na svoje delo. Prav tako z nastopom osveščajo javnost o specifikah oseb z motnjo v duševnem razvoju in se predstavijo javnosti.

Letošnja plesna terapija bo sofinancirana s strani Občine Medvode v okviru razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2021 ter s strani Ministrstva za zdravje v okviru razpisa za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2021 in 2022.