Sivka

Sivko nam je podarila dobra prijateljica Barke. Osmukajo in pakirajo jo Bogo, Irena in Maja v okupacijski delavnici.

Categories